Моля изчакайте...

„Повишаване на капацитета на Петком 2002 ООД, чрез създаване на нов стопански субект“

1.jpg

Фирма „Петком 2002“ ООД  започна изпълнението на договор за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ по процедура: BG16RFOP002-2.040 „Подобряване на производствения капацитет в МСП“ на Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност” 2014 -2020 г.

Номер на договора за безвъзмездна помощ: BG16RFOP002-2.040-0984-C01

Наименование на договора за безвъзмездна помощ:

„Повишаване на капацитета на Петком 2002 ООД, чрез създаване на нов стопански субект“

Срок на изпълнение: 12 месеца

Място на изпълнение: гр. Кнежа

Общ размер на допустимите разходи: 649 759.00 лева, от които 386 606.60 лева европейско финансиране и 68 224.70 лева национално финансиране.

Общата цел: Подобряване на  конкурентоспособността на „Петком 2002“ ООД както на българския, така и на международните пазари.

 Специфични цели:

 1. Нарастване на нетните приходи от продажби;
 2. Нарастване на производителността;
 3. Изменение на средните генерирани приходи от износ;

Планирани дейности:

Дейност за подобряване на производствения капацитет, чрез създаване на нов стопански обект в гр. Кнежа . Дейността ще бъде изпълнена, чрез закупуване на следното оборудване:

 1. Техническа система за пренос на данни, посредством Етернет пасивна оптична мрежа (EPON) – 1 бр.;
 2. Мултиплексираща модулна станция – 1 бр.;
 3. Оптичен предавател – 1 бр.
 4. Оптичен усилвател със смесител за PON – 4 бр.
 5. Сървърна система за управление на интернет базираните услуги – 1 бр.
 6. Online UPS – 1 бр.;
 7. Дизел-генератор окомплектован с автоматично табло за управление – 1 бр;
 8. Апарат за термична и механична обработка на оптични влакна – 3 бр.

Свали съобщението в .pdf формат: Съобщение

Copyright SimNet. All rights reserved. Design by MENTOR Bulgaria